Umělecká spolupráce s Alamire Foundation

Vlámští mistři v českých hudebních sbírkách

Soubor Cappella Mariana představil na jaře letošního roku nahrávku s názvem Johannes Tourout | Portrait of an imperial cantor vznikla díky intenzivní spolupráci s Nadací Alamire. Alamire Foundation se na mezinárodní úrovni zaměřuje na vědecký výzkum vedoucí k inovativní umělecké produkci s předními odborníky v oboru.

Poslání a vize Alamire Foundation předpokládají dialog mezi muzikology a hudebníky. Motorem, který tento proces pohání, je prakticky orientovaný výzkum, který vzájemně propojuje akademickou a uměleckou rovinu.

Projekt spolupráce představí českému publiku blíže představí zahajovací koncert podzimní řady Barokních podvečerů.

PRAGA ROSA BOHEMIAE
Johannes Tourout, Josquin Desprez,
Lupus Hellinck, Jacobus Regnart
10. 10. 2022 | 19.30 | Anežský klášter

V působivém prostředí Anežského kláštera zazní díla méně známých franko-vlámských skladatelů, jako byli Johannes Tourout, Wulfaert Hellinck a Pierre de Bonhomme, jejichž díla překvapí kompozičním mistrovstvím. České skladatele, kteří čerpali z odkazu franko-vlámských mistrů, v programu zastoupí Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a Jan Sixt z Lerchenfelsu.

Propojování a hledání společných kulturních tradic je hlavním cílem projektu, který navazuje na 20letou spolupráci vlámských umělců, instituce Collegium Marianum, festivalu Letní slavnosti staré hudby a Zastoupení vlámské vlády v ČR, jejímž výsledkem jsou nezapomenutelné koncerty, na kterých jsou prezentovány poklady vlámské hudby 14.–18. století.

Tuto spolupráci nyní intenzivně rozvíjí renomovaná vlámská kulturní a vědecká instituce Alamire Foundation, která iniciovala výzkum zaměřený na zmapování českých hudebních sbírek, ve kterých se nacházejí dosud neprobádané kompozice franko-vlámských mistrů z 15. a 16. století. Pozornost se upřela nejenom na Kodex Speciálník, ale především na Kodex Strahov, vzácný rukopis uložený ve Strahovském klášteře. Zde se objevily fascinující skladby téměř neznámého vlámského skladatele Johannese Tourouta.