Cappella Mariana na SHF: Nejen vzpomínka, ale živá přítomnost

Hudební výlet staletími se soubory Cappella Mariana a Goeyvaerts String Trio – nejen vzpomínka, ale živá přítomnost

Milan Bátor | 28. 9. 2022 | KlasikaPlus.cz

Předposlední koncert Svatováclavského hudebního festivalu se odehrál v Opavě. Největší tuzemský svátek duchovní, staré i nové hudby se letos těší mimořádnému zájmu veřejnosti. Nejinak tomu bylo i 27. září v Kostele svatého Václava, kde v podání souborů Cappella Mariana z České republiky a Goeyvaerts String Trio z Belgie zazněla hudba v časovém rozpětí téměř jednoho tisíciletí. Tentokrát opravdu platilo okřídlené motto festivalu, které praví, že koncert v kostele je zážitek.

...

Koncert souborů Cappella Mariana a Goeyvaerts String Trio se běžné posluchačské zkušenosti hodně vymyká. Duchovní středověké kompozice jsou psány starobylými technikami, které jsou neobyčejně rafinované, mnohdy vysloveně abstraktní, nebo naopak přísně lineární a geometrické. Jejich posláním je vyznání víry. Běžný čas v těchto dílech ztrácí na významu. Jako by neexistovalo tady a tam. Je pouze „teď“. Je nesmírně zajímavé, jak se v tomto ohledu hudba pradávných mistrů vzdáleně podobá některým skladbám hudební avantgardy 20. století, která třebas jiným filozofickým přístupem dospěla k něčemu podobnému. Možná i proto působily všechny kompozice naprosto homogenně a soudržně.

...

Poslech takové hudby se nemůže opřít o melodii, kterých je vesměs několik nad sebou. Je třeba zavřít oči a nechat se vtáhnout do hudebního univerza. Meditovat, představit si příběh v hlavě nebo se pouze nechat kolébat na vlnách mystické hudby. Každý k ní může přistoupit svobodně a bez předsudků. V mistrném ztvárnění všech protagonistů koncertu se jednalo o jedinečný, neopakovatelný zážitek, který rozhodně patří k dramaturgickým milníkům celého festivalu.