Recenze BachTrack.com: Eine hervorragende Expo!

Caravaggio, Gesualdo a Monteverdi
Klangvokal Musikfestival Dortmund

Jens Klier, 25. března 2023

Před plátnem v koncertním sále Reinoldihausu s dvanácti šerosvitnými plátny od Caravaggia a portrétem Ottavia Lenziho Cappella Mariana v pěti až sedmičlenných formacích vytvořila zvukový obraz. Na jedné straně jste mohli zažít hru dopadu světla a perspektiv, na straně druhé jako by se v jednotlivých frázích vybraných madrigalů a písní objevovaly existenciální otázky pomíjivosti, smrti, nevyhnutelnosti a lásky. 

...

So wie bedrückendste Schwere im organischen Ineinandergreifen der Stimmen dort beeindruckte, berührten Hana Blažíková, Barbora Kabátková, Daniela Čermaková, Vojtěch Semerád, Tomáš Lajtkep, Ondřej Holub und Jaromír Nosek final in stechender Abhebung mit Gesualdos überstehens- und sterbenssehnsüchtigen Wandlungen.

Přečtěte si celou recenzi v originálním znění: