Cappella Mariana: Smolka

5. 4. 2024 | 19:30

Cappella Mariana: Smolka

M. Smolka: Niedzielne rano

5. 4. 2024 | 19:30

kostel sv. Augustina, nám. Míru 377, Brno

Významný český skladatel Martin Smolka napsal na objednávku Velikonočního festivalu skladbu přímo pro renomovaný vokální soubor Cappella Mariana. Vícedílné Nedělní ráno zazní společně s velikonočními liturgickými skladbami středověku a renesance.

Alelluia. Laudate Dominum, chorál
Martin Smolka:Niedzielne rano I. (Nedělní ráno), skladba na objednávku festivalu, premiéra
Anonymus: Kyrie paschale à 3
Heinrich Isaac: Haec dies à 4
Martin Smolka: Niedzielne rano II.
Magister Perotinus: Alleluia Pascha nostrum immolatus, organum à 3
Martin Smolka: Niedzielne rano III.
Anonymus: Victimae paschali laudes à 3
Petrus Wilhelmi de Grudencz: Veni, vere – Pneuma eucaristiarum – Paraclito tripudia – Dator eia graciarum, moteto à 4
Jan Trojan Turnovský: Všemohúcí Stvořiteli, nebe země slavný králi z Benešovského kancionálu à 5
Martin Smolka: Niedzielne rano IV.

CAPPELLA MARIANA
Barbora KABÁTKOVÁ | soprán
Daniela ČERMÁKOVÁ | alt
Vojtěch SEMERÁD | tenor, umělecký vedoucí
Tomáš LAJTKEP | tenor
Tomáš ŠELC | baryton

web pořadatele
Velikonoční festival duchovní hudby