Sacrum et Profanum

2012

Sacrum et Profanum

Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán
Barbora SOJKOVÁ | soprán
Daniela ČERMÁKOVÁ | alt
Vojtěch SEMERÁD | tenor
Tomáš LAJTKEP | tenor
Tomáš KRÁL | baryton
Jaromír NOSEK | bas
Jan ČIŽMÁŘ | chitarrone

Vojtěch SEMERÁD | umělecký vedoucí
 

Odvěký protiklad posvátného a pozemského našel bezpočet vyjádření ve výtvarném umění, literatuře i hudbě. Jedním z častých vyobrazení této antiteze je alegorická dvojice nebeské a pozemské lásky. Lásku posvátnou či božskou chápeme jako lásku duchovní, metafyzickou, jako druh nadpřirozeného vztahu mezi člověkem a Bohem. Světská neboli pozemská láska je tradičně spojována s lidskými podobami milostného citu.
 

CD je možné objednat emailem na adrese contact@cappellamariana.com nebo zakoupit na koncertech.

 

Sacrum-et-profanum-cover

Nejbližší koncerty