Mystika korunovace: komponovaný program v Letohrádku Hvězda

Mystika korunovace

Oslava českých světců v komponovaném večeru na Letohrádku Hvězda

12. dubna 2024, 19.00
Letohrádek Hvězda, Praha 6

 

CAPPELLA MARIANA
Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán, gotická harfa
Barbora KABÁTKOVÁ | soprán, psalterium
Vojtěch SEMERÁD | tenor, umělecký vedoucí
Ondřej HOLUB | tenor
Jaromír NOSEK | bas
Jakub KYDLÍČEK | flétny

Svatý Vojtěch
Hospodine, pomiluj ny
Invitatorium Hodie exultandum
Responsorium O presul Christi
Guillaume de Machaut – He!Mors com tu es haie
Cantio Stola Jacob

Svatá Ludmila
Antiphona Laudes canens Davidicas
Hymnus Lux vera lucis radium
Guillaume de Machaut – Hareu! hareu! le feu, le feu, le feu
Cantio Quae es ista

Svatý Václav
Cantio Svatý Václave
Hymnus Dies venit victorie
Kyrie Fons bonitatis
Cantio Martir Dei Wenceslaus
Estampie De tout flours

Rex et Imperator!
Cantio Gaude felix Bohemia
Benedicamus In hac praecelsa sollempnitate
Estampie Belicha
Moteto Ave coronata

Koncert pořádá Hudební festival Znojmo.

Play Video

ANOTACE

Koncertní program představuje tři hluboce uctívané světce středověkých Čech, sv. Václava, sv. Ludmilu a sv. Vojtěcha, zemské patrony a symboly národa tak jako jeho královské insignie. Obsahuje chorální věty, písně a moteta z českých pramenů stejného období. Poslední skladba Ave coronata je jediným známým izorytmickým motetem středoevropské provenience a je atribuován vznikem ke dvoru Karla IV.

Je třeba poznamenat, že ve 14. století byla Praha sídlem římského císaře a spolu s Paříží to bylo největší město severně od Alp. Stala se tak významným kulturním centrem, odkud vycházel tzv. krásný styl gotického umění.