Rozhovor: Dobývání hudby 15. a 16. století je velké dobrodružství

Rozhovor

S Vojtěchem Semerádem nejen o nové nahrávce hudebního portrétu Johannese Tourouta

Helena Havlíková, 7. 12. 2022

Cappella Mariana ve spolupráci s vlámskou kulturní a vědeckou institucí Alamire Foundation vydala u labelu Passacaille nové album s kompozicemi Johannese Tourouta, vlámského skladatele druhé poloviny patnáctého století.

Jak vznikla spolupráce vaše i souboru Cappella Mariana s Alamire Foundation a labelem Passacaille? A v čem tato spolupráce spočívá?

Alamire Foundation je unikátní vědecká a kulturní instituce, která má za cíl objevovat, zpřístupňovat a popularizovat hudbu franko-vlámské renesance. Jelikož po mnoho let koncertuji sám nebo s Cappellou Marianou v Belgii a spolupracuji s tamějšími festivaly a ansámbly, nesčetněkrát jsem se setkal s ředitelem Alamire Foundation Bartem Demuytem. Spolupráce tak vznikla ze společné touhy objevovat hudbu dávných staletí, zejména tu, která stále leží neobjevená v českých archivech. Vlastně začala už před několika lety pravidelným účinkováním na festivalu Passie van Stemmen v Abbaye van Park v Lovani. Během covidového období jsme měli tu čest být přizváni do unikátního projektu natočení video-koncertů kompletních mešních ordinárií Josquina Despreze. Dalším krokem byla residence v sídle nadace, kde jsme mohli využít jejich unikátní SoundLab studio, digitální knihovnu, ale i konzultace se špičkami muzikologické obce z Lovaňské katolické univerzity. A dalším krokem bylo natočení CD s portrétem neznámého franko-vlámského skladatele Johannese Tourouta, které vyšlo jako první nahrávka v nové ediční řadě Alamire Foundatin Editions. Tato nová ediční řada by se neobešla bez spolehlivého a souznějícího vydavatelství jako je vyhlášené belgické Passacaille.