Píseň písní

Píseň písní

Skvosty renesanční polyfonie v podobenstvích knihy Šalamounovy

CAPPELLA MARIANA
Filip DÁMEC | kontratenor
Vojtěch SEMERÁD | tenor, umělecký vedoucí
Tomáš LAJTKEP | tenor
Ondřej HOLUB | tenor
Jaromír NOSEK | bas
 
Píseň písní je sbírka židovských „svatebních“ písní různých dob řazená mezi tzv. pět svátečních svitků a je jedním z nejznámějších dochovaných lyrických milostných textů z oblasti starověkého Blízkého východu.
Píseň písní je příběhem setkávání muže a ženy, silné erotické téma ze starozákonní knihy krále Šalamouna přetvořené ve středověku křesťanskou alegorikou v obraz Panny Marie přetavuje vokální ansámbl Cappella Mariana v pestrobarevný obraz hudby Renesance italské melodiky v kontrastu proti hustému předivu franko-vlámské polyfonie. Pět mužů rozezpívá příběh oslavující krásy a přednosti ženy.
 

Cappella Mariana © Alexandre Katsapov

Nejbližší koncerty