Johannes Tourout

Johannes Tourout

Portrait of an imperial cantor

CAPPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD | tenor, umělecký vedoucí

Nedávný muzikologický výzkum odkryl alespoň částečně životní osudy významného skladatele Johannese Tourouta. Ten kromě jiného působil jako zpěvák na dvoře Fridricha III. Habsburského a současně jako duchovní římskokatolické diecéze v Tournai.

Johannes Tourout, soudě podle svého jména, pocházel ze Západních Flander. Jeho život je však i nadále opředen tajemstvím, přestože četnost uvádění jeho skladeb ve významných rukopisech střední Evropy (Kodex Strahov, Kodex Speciálník) dává tušit, že šlo o velmi váženého skladatele své doby.

Program nové nahrávky je sestaven z nejvýznamnějších skladeb tohoto skladatele. Široká paleta kompozičního stylu dává posluchači jedinečnou možnost nahlédnout na osobnost Johannese Tourouta z různých úhlů pohledu a objevit krásu jeho hudební řeči.

Nahrávku vydalo hudební vydavatelství Pasacaille a Alamire Foundation.

Hana BLAŽÍKOVÁ, Barbora KABÁTKOVÁ | soprán
Vojtěch SEMERÁD, Ondřej HOLUB | tenor
Jaromír NOSEK | bas
Jakub KYDLÍČEK | flétny
Vojtěch SEMERÁD | fidula
Mélusine DE PAS | renesanční viola

 

 

Cappella Mariana <br>© Petra Hajská

Nejbližší koncerty