České nebe

České nebe

Čeští světci jako symboly národa

CAPPELLA MARIANA
Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán, gotická harfa
Vojtěch SEMERÁD | tenor
Tomáš LAJTKEP | tenor
Ondřej HOLUB | tenor
Jaromír NOSEK | bas

Vojtěch SEMERÁD | umělecký vedoucí

 
Úcta k hlavním českým patronům doslova prolíná historii národa, který má ve svých svatých duchovní podstatu. Kromě mnohých chrámů zasvěcených jejich kultu vznikají v pozdním středověku také četná hudební díla složená na jejich počest.

Koncertní program představuje tři hluboce uctívané světce středověkých Čech, sv. Václava, sv. Ludmilu a sv. Vojtěcha. Obsahuje chorální věty, písně a moteta z českých pramenů stejného období. Poslední skladba Ave coronata je jediným známým izorytmickým motetem středoevropské provenience a je atribuován vznikem ke dvoru Karla IV.

Je třeba poznamenat, že ve 14. století byla Praha sídlem římského císaře a spolu s Paříží to bylo největší město severně od Alp. Stala se významným kulturním centrem, odkud vycházel tzv. krásný styl gotického umění.

 

 

Program

Svatý Vojtěch
Hospodine, pomiluj ny
Responsorium O presul Christi
Guillaume de Machaut – He! Mors com tu es haie

Svatá Ludmila
Antiphona Laudes canens Davidicas
Hymnus Lux vera lucis radium
Guillaume de Machaut – Helas! ou sera pris confors

Svatý Václav
Cantio Svatý Václave
Hymnus Dies venit victorie
Kyrie Fons bonitatis
Cantio Martir Dei Wenceslaus

Panna Maria, královna nebes
Lejch Otep myrhy
Cantio Quae es ista
Moteto Ave coronata

20201001_BP_In-illo-tempore_PetraHajska_24

Nejbližší koncerty