Profesionální čistota zvuku, artikulace a deklamace, ale i naprosto přesná souhra

Recenze

klasikaplus.cz | 13. 7. 2019 | Letní zážitek z Benátek trochu jinak
 
…Než se dostanu k podrobnějšímu přiblížení programu, chtěla bych vyzvednout další silný moment koncertu – dokonalou souhru obou souborů.
 
Fakt, že toto těleso (Cappella Mariana) pod vedením uměleckého vedoucího Vojtěcha Semeráda patří ke špičkovým komorním vokálním souborům, tento večer potvrdila nejenom profesionální čistota zvuku, artikulace a deklamace, ale i naprosto přesná souhra se souborem Instrumenta Musica.
 
Publikum ocenilo oba soubory dlouhým potleskem, což vedlo k přídavku, k Žalmu 99 Jubilate Deo, které již zaznělo na začátku koncertu. Tento chvalozpěv (v překladu Plesejte Hospodinu) tak otevřel i ukončil první koncert festivalu. Slavnostně a s radostí.
 
Celou recenzi si můžete přečíst na webu klasikaplus.cz.

2019 MHF Letní slavnosti staré hudby
Jubilate Deo
© Petra Hajská