Jubilate Deo

11. 7. 2019 | 19:30

Jubilate Deo

Vícesborová díla benátských a saských chrámů

11. 7. 2019 | 19:30

kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ulice, Praha

Vícesborové skvosty z prostředí benátských a saských chrámů slavnostně zahájí jubilejní 20. festivalový ročník MHF Letní slavnosti staré hudby.

V programu připraveném speciálně pro tuto příležitost se spojí hlasy žesťové s hlasy lidskými, a to v kostele svatých Šimona a Judy, který je svými ochozy a kruchtou podobně inspirativní jako drážďanský velechrám nebo benátská bazilika svatého Marka.
 

INSTRUMENTA MUSICA
Friederike OTTO | cink
Miroslav KUZL | cink
Ercole NISINI | trombón
Sebastian KRAUSE | trombón
Christoph SCHEERER | trombón
Elisabeth KAUFHOLD | basový dulcian, zobcová flétna
Birgit BAHR | altový dulcian, zobcová flétna
Zita MIKIJANSKA | varhanní positiv, cembalo

CAPPELLA MARIANA
Barbora KABÁTKOVÁ | soprán
Antonina RUDA | soprán
Veronika VOJÍŘOVÁ | soprán
Daniela ČERMÁKOVÁ | alt
Vojtěch SEMERÁD | tenor
Filip DÁMEC | tenor
Ondřej HOLUB | tenor
Tomáš LAJTKEP | tenor
Čeněk SVOBODA | tenor
Martin SCHICKETANZ | baryton
Jaromír NOSEK | bas
Václav JEŘÁBEK | bas
Kateřina GHANNUDI | arpa doppia
Jan KREJČA | teorba

 

MHF Letní slavnosti staré hudby

web pořadatele