Guillaume de Machaut | Soud českého krále

17. 10. 2024 | 19:30

Guillaume de Machaut | Soud českého krále

Balady, Virelais, Moteta & dvorská poezie

17. 10. 2024 | 19:30

kostel Panny Marie Růžencové, České Budějovice

Komponované pásmo věnované velikánovi Guillaume de Machautovi je oslavou středověké dvorské lyriky. Opomíjený Machaut působil velkou část svého života ve službách českého krále Jana Lucemburského a je jedním z nejdůležitějších skladatelů a básníků 14. století, jehož jméno je nám známé.

V jeho raném díle Soud krále českého se vypravěč během své procházky stává svědkem rozhovoru mezi dámou a rytířem, kteří se přou o to, kdo z nich je nešťastnější: dáma, jíž zemřel milovaný, nebo rytíř, jehož vyvolená si zamilovala jiného? Vypravěč, aby prohlásil jednoho nebo druhého za nejnešťastnějšího, vyhledá radu českého krále, aby rozhodl, kdo má větší pravdu.

Bohatý text dvorské lyriky je doplněn o Machautova hudební díla střídající různé formy vyjadřující pohnutky lidské duše.

CAPPELLA MARIANA
Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán, gotická harfa
Vojtěch SEMERÁD | tenor, fidula
Jakub KYDLÍČEK | flétny

web pořadatele
MUSICA AD CONFLUENTEM 2024