České nebe

7. 12. 2019 | 18:00

České nebe

7. 12. 2019 | 18:00

Zámek Děčín

ZÁMECKÉ KONCERTY

Čeští světci jako symboly národa

Úcta k hlavním českým patronům doslova prolíná historii národa, který má ve svých svatých duchovní podstatu. Kromě mnohých chrámů zasvěcených jejich kultu vznikají v pozdním středověku také četná hudební díla složená na jejich počest.