České nebe

31. 10. 2020 | 19:00

České nebe

Úcta českým světcům ve středověku

31. 10. 2020 | 19:00

kostel Panny Marie Růžencové, České Budějovice

Čeští světci jako symboly národa

Úcta k hlavním českým patronům doslova prolíná historii národa, který má ve svých svatých duchovní podstatu. Kromě mnohých chrámů zasvěcených jejich kultu vznikají v pozdním středověku také četná hudební díla složená na jejich počest.

 

Festival Musica ad confluentem