Caravaggiova pouť

21. 11. 2019 | 19:30

Caravaggiova pouť

21. 11. 2019 | 19:30

Klášter dominikánů, Barokní refektář, Praha

BAROKNÍ PODVEČERY | cyklus koncertů staré hudby

Hudební cesta z Milána do Neapole

Vokální koncert Cappelly Mariany sleduje uměleckou a životní pouť snad nejvýznamnějšího manýristického malíře Caravaggia, který svým používáním světla a stínu a vypjatých scén tolik ovlivnil barokní malířství.

Program provede posluchače tvorbou italských autorů spjatých s jednotlivými místy Caravaggiovy pouti. Na koncertě zazní mistrovská díla renesanční polyfonie z přelomu 16. a 17. století, tedy doby, kdy se v protikladu k propracované polyfonii rodila hudba nové doby – baroka.

CAPPELLA MARIANA
Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán
Barbora KABÁTKOVÁ | soprán
Daniela ČERMÁKOVÁ | alt
Vojtěch SEMERÁD | tenor
Tomáš LAJTKEP | tenor
Martin SCHICKETANZ | baryton
Jaromír NOSEK | bas

WEB POŘADATELE