Caravaggiova pouť

25. 6. 2022 | 19:00

Caravaggiova pouť

25. 6. 2022 | 19:00

Rotunda Květné zahrady, Zámek Kroměříž

Hudební cesta z Milána do Neapole se skladbami z hudebního archivu kroměřížského zámku

Vokální koncert Cappelly Mariany sleduje uměleckou a životní pouť snad nejvýznamnějšího manýristického malíře Caravaggia, který svým používáním světla a stínu a vypjatých scén tolik ovlivnil barokní malířství.

Program provede posluchače tvorbou italských autorů spjatých s jednotlivými místy Caravaggiovy pouti. Na koncertě zazní mistrovská díla renesanční polyfonie z přelomu 16. a 17. století, tedy doby, kdy se v protikladu k propracované polyfonii rodila hudba nové doby – baroka.

CAPPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD | umělecký vedoucí

Pavla RADOSTOVÁ, Barbora KABÁTKOVÁ | soprán
Daniela ČERMÁKOVÁ | alt
Vojtěch SEMERÁD, Tomáš LAJTKEP, Ondřej HOLUB | tenor
Jaromír NOSEK | bas

web pořadatele
DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI