Caravaggiova pouť

24. 3. 2023 | 19:30

Caravaggiova pouť

24. 3. 2023 | 19:30

Reinoldihaus Dortmund, Dortmund (DE)

CAPPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD | tenor, umělecký vedoucí
Hana BLAŽÍKOVÁ, Barbora KABÁTKOVÁ | soprán
Daniela ČERMÁKOVÁ | alt
Tomáš LAJTKEP, Tore DENYS | tenor
Jaromír NOSEK | bas

Klangvokal Muzikfestival Dortmund
web pořadatele