Klub Collegium

MOTTO: Účelem dobré hudby je povznášet ducha. (Claudio Monteverdi)

V klubu Collegium! se scházejí barokní ctnosti – mírnost, činorodost, přejícnost a štědrost.

Základní benefity získává každý člen klubu:

• Certifikát dárce a klubová karta
• Katalog festivalu zdarma
• Přednostní rezervace vstupenek na MHF Letní slavnosti staré hudby (= čtrnáct dní před oficiálním zahájením předprodeje)
• Poděkování dárci v programovém katalogu MHF Letní slavnosti staré hudby a na internetových stránkách (volitelné)
• Pozvánky na akce pořádané klubem Collegium!

Další benefity jsou odvozeny od vybrané formy členství:

Mírnost je mravní ctnost, která zmírňuje přitažlivost rozkoší. Mírná osoba zaměřuje své smyslové tužby k dobru a uchovává si zdravou rozvážnost.

• Základní benefity
• Sleva 20 % na úvodní koncert podzimní řady cyklu Barokní podvečery
• Sleva 4+ již od nákupu vstupenek na 3 a více akcí (nečlenové získávají nárok na tuto slevu od nákupu vstupenek na 4 a více akcí)

Pozn. Sleva 4+: Při zakoupení stejného počtu vstupenek na 4 a více akcí poskytujeme slevu 20 % z ceny každé vstupenky.

Tuto ctnost charakterizuje energická pracovní morálka spojená s dobrým hospodařením s časem, ale také s úsilím, pracovitostí, pílí, přičinlivostí a iniciativou.

• Základní benefity
• Garantované místo v první nebo druhé kategorii na koncertě MHF Letní slavnosti staré hudby dle vlastního výběru. (Místo je garantované do 30. června aktuálního roku.)
• Sleva 30 % na úvodní koncert podzimní řady cyklu Barokní podvečery
• Sleva 30 % na zahajovací koncert festivalu Letní slavnosti staré hudby
• Sleva 4+ již od nákupu vstupenek na 2 a více akcí (nečlenové získávají nárok na tuto slevu od nákupu vstupenek na 4 a více akcí)

Pozn.: Sleva 4+: Při zakoupení stejného počtu vstupenek na 4 a více akcí poskytujeme slevu 20 % z ceny každé vstupenky.

Tuto ctnost charakterizuje laskavost, lidskost a dobročinnost. Nechybí u ní ani soucit nebo nezištné přátelství.

• Základní benefity
• Garantované místo v první nebo druhé kategorii na koncertě MHF Letní slavnosti staré hudby dle vlastního výběru. (Místo je garantované do 30. června aktuálního roku.)
• Sleva 30 % na úvodní koncert podzimní řady cyklu Barokní podvečery
• Sleva 4+ již od nákupu vstupenek na 2 a více akcí (nečlenové získávají nárok na tuto slevu od nákupu vstupenek na 4 a více akcí)
• Vstupenka první kategorie na zahajovací koncert zdarma
• Možnost navštívit generální zkoušku vybraného koncertu zdarma (pokud to produkční a technické možnosti umožňují, platí pro 2 osoby, rezervaci míst na generální zkoušku proveďte prosím do 30. 6. na emailu: klara@collegiummarianum.cz)

Pozn.: Sleva 4+: Při zakoupení stejného počtu vstupenek na 4 a více akcí poskytujeme slevu 20 % z ceny každé vstupenky.

Bývá spojována s velkorysostí, láskou, uskutečňováním šlechetných činů a myšlenek.

• Základní benefity
• Sleva 30 % na úvodní koncert podzimní řady cyklu Barokní podvečery
• Dvě vstupenky zdarma na vybraný koncert festivalu (výběr koncertu je nutné provést do 30. června) a pozvání na skleničku s vedením festivalu o přestávce koncertu nebo po jeho skončení (dle možností koncertních prostor, v sakrálních prostorách občerstvení nenabízíme)
• Podepsaný program nebo plakát vybraným umělcem vystupujícím na festivalu
• Možnost navštívit generální zkoušku vybraného koncertu zdarma (pokud to produkční a technické možnosti umožňují, platí pro 2 osoby, rezervaci míst na generální zkoušku proveďte prosím do 30. 6. na emailu: klara@collegiummarianum.cz)

Hudba je zjevením vyššího rozumu a moudrosti. Instituce mecenášství odkazuje k bohaté kulturní minulosti a dává lidstvu naději do budoucna.

• Základní benefity
• Sleva 30 % na úvodní koncert podzimní řady cyklu Barokní podvečery
• Čtyři vstupenky zdarma na vybraný koncert festivalu (výběr koncertu je nutné provést do 30. června) a pozvání na skleničku s vedením festivalu o přestávce koncertu nebo po jeho skončení (dle možností koncertních prostor, v sakrálních prostorách občerstvení nenabízíme)
• Možnost návštěvy generálních zkoušek festivalových koncertů zdarma pro 2 osoby)
• Program nebo plakát podepsaný vybraným umělcem vystupujícím na festivalu
• Uvedení jména nebo loga v programové brožuře vybraného koncertu

Zdeněk Bernard
Eva Blažková
Alexander Blažík
Jana Ehrlichová
Alena Flohrová
Pavel Klener
Kateřina Kripnerová
Alexandr Pařík
Brigita a Miroslav Paškovi
Radka a Arnošt Polákovi
Martin Poživil
Hana a Zbyněk Prouskovi
Martin Šindelář
Jana Urbánková
Ondřej Vykoukal

a další