Johannes Tourout | Cappella Mariana vydává nové album

Johannes Tourout | Portrait of an imperial cantor

Belgické hudební vydavatelství Pasacaille a Alamire Foundation vydaly novou nahrávku souboru Cappella Mariana.

Nedávný muzikologický výzkum odkryl alespoň částečně životní osudy významného skladatele Johannese Tourouta. Ten kromě jiného působil jako zpěvák na dvoře Fridricha III. Habsburského a současně jako duchovní římskokatolické diecéze v Tournai.

Johannes Tourout, soudě podle svého jména, pocházel ze Západních Flander. Jeho život je však i nadále opředen tajemstvím, přestože četnost uvádění jeho skladeb ve významných rukopisech střední Evropy (Kodex Strahov, Kodex Speciálník) dává tušit, že šlo o velmi váženého skladatele své doby.

Program nové nahrávky je sestaven z nejvýznamnějších skladeb tohoto skladatele. Široká paleta kompozičního stylu dává posluchači jedinečnou možnost nahlédnout na osobnost Johannese Tourouta z různých úhlů pohledu a objevit krásu jeho hudební řeči.