Song of Songs

2018

Song of Songs

CAPPELLA MARIANA
Daniel ELGERSMA | kontratenor
Vojtěch SEMERÁD | tenor, umělecký vedoucí
Tomáš LAJTKEP | tenor
Tomáš KRÁL | baryton
Jaromír NOSEK | bas
 
Krása poezie a složitost alegorického významu starozákonních textů Písně písní, zejména v kombinaci se smyslností vybraných slov, byla často vyhledávaným tématem pro mnohé skladatele předchozích staletí.

I pro nás byly texty bohatým zdrojem inspirace, reflexe a vodítkem pro interpretaci.

Přetrvávající oscilaci významového obsahutextů Písně písní vyjádřil každý skladatel osobitým způsobem, zejména Palestrinův až madrigalistický přístup mi byl vzorem. Není náhodný ani výběr místa nahrávání v srdci Burgundska, na poutním místě v Paray-le-Monial v kapli zasvěcené Panně Marii, kde nalézáme kořeny renesanční polyfonie má zvláště dnes tato hudba své místo.

Píseň písní je také příběhem setkávání muže a ženy. Milostná poetika starozákonní knihy krále Šalamouna byla středověkou alegorikou přetavena v obraz Panny Marie, který je rozvinut v našem programu v pestrobarevný obraz hudby Renesance.

Pětice mužů, otců, rozezpívá příběh oslavující krásu a půvab ženy, ale i sílu a přednosti mužského elementu.

CD lze zakoupit v distribuci Et’Cetera Records KTC1602
 

 

Nahráno ve dnech 16.–18. srpna 2017 v La Chapelle de Romay, Paray-le-Monial, Francie.
Hudební režie: Yannick Willox
Et’Cetera Records KTC1602
Song-of-songs_cover

Nejbližší koncerty