Českolipský kruh přátel hudby v premiérové renesančním tónu

Českolipský kruh přátel hudby
v premiérovém renesančním tónu


V úterý 15. ledna byl ve zcela vyprodaném Českolipském Centru textilního tisku zahájen druhý ročník Českolipského kruhu přátel hudby. Spolek Arbor tak oživil zaniklou tradici pořádání cyklu komorních koncertů v České Lípě, kterou navíc rozšířil o vlastivědná setkání s významnými osobnostmi, jež zanechaly výraznou stopu nejen v regionální historii.

Hudební část programu pak přinesla exkurz do renesanční tvorby, přesněji do oblasti franko-vlámské polyfonie a její rezonance v českém prostředí, kterého se ujala Cappella Mariana pod vedením Vojtěcha Semeráda.