Cappella Mariana na festivalu Contempuls

Cappella Mariana na festivalu Contempuls

První část večera otevřela zádušní mše 21. století Et Lux německého skladatele Wolfganga Rihma. Vokální kvarteto Cappella Mariana (ve složení Barbora Kabátková, Vojtěch Semerád, Tomáš Lajtkep, Tim Scott Whiteley) a smyčcové kvarteto fama Q se spojily v díle, které – jak ostatně uvádí programové slovo – „zní, jako kdyby bylo svobodně rozkročeno mezi několik století“.

Et Lux na interprety klade vysoké nároky, aby obě složky, zřetelně vycházející z různých epoch, společně fungovaly a působily kompaktně. Tento požadavek zde byl naplněn v precizní souhře dynamické, rytmické i intonační.

Mezi oběma výrazovými polohami – tedy tou „tradiční“ i „soudobou“ – přecházeli interpreti naprosto přirozeně, bez jakékoli patrné změny „tónu“ dané epochy.

Přečtěte si celou recenzi na CasopisHarmonie.cz

A podívejte se na reportáž o festivalu Contempuls v archivu České televize.

2021_Contempuls_foto-Karel-Suster