Programy

Dolorosi martir

               Portrét humanisty Kryštofa Haranta 

harantPraha se stala na na sklonku 16. století rezidenčním městem císařského dvora za vlády Rudlfa II. Habsburského. Milovník umění pozval do Prahy nejlepší umělce své doby, aby se z provinčního města stalo kulturní centrum renesanční Evropy a dal mu lesk srovnatelný se dvory ve Francii či Španělsku.  Program nám představuje duchovní a světskou tvorbu rudolfinské Prahy a neopominutelnou osobu humanisty, diplomata a skladatele Kryštofa Haranta.

Program Dolorosi martir

 

________________________________________________________________________________________________________________

In Paradisum

              Smrt a naděje v život věčný

slunceTéma smrti a věčného odpočinku inspirovaly mnohé skladatele v celé hudební historii. Program zahrnuje nejvýznamnější díla renesanční polyfonie, nádherné Lassovo Requiem a moteta anglických velikánů Tallise, Tomkinse et Shepparda, v nichž uslyšíme dokonale kontrast mezi bolestí zármutku a nadějí v nový život.

Program In Paradisum

 

___________________________________________________________________________________________________

Claudio Monteverdi

                 6. kniha madrigalů

botticelli-detail-windsMadrigaly Claudia Monteverdiho zaujímají v historii hudby nezastupitelné místo. Jejich nejčastějším tématem je – jak tehdy jinak – tragická láska. Počínaje šestou knihou začíná autor využívat koncertantní styl, stile concertato s doprovodem hudebních nástrojů, který nese prvky dramatické akce. Tato kniha tak vytváří pomyslný rozdíl mezi pozdní renesancí a raným barokem. Lamento Arianny Monteverdi zhudebnil vícekrát a v tomto programu je uvedeno ve své madrigalové verzi. Podle dobových svědectví síla tragičnosti skladby dojala posluchače k slzám.

Program Claudio Monteverdi

 _______________________________________________________________________________________________________

Praga Magna

          Hudba rudolfinské Prahy (Philippe de Monte, Jacobus Vaet, Philippe Verdelot)

vedutaPraha se stala na na sklonku 16. století rezidenčním městem císařského dvora za vlády Rudlfa II. Habsburského. Milovník umění pozval do Prahy nejlepší umělce své doby, aby se z provinčního města stalo kulturní centrum renesanční Evropy a dal mu lesk srovnatelný se dvory ve Francii či Španělsku. Program nám představuje duchovní a světskou tvorbu dvorního kapelníka Philippe de Monteho a jeho současníků a dobu rudolfinské Prahy.

Program Praga Magna

___________________________________________________________________________________________ 

 Officium

           Requiem in memoriam Josquin Desprez (Jean Richafort, Josquin Desprez)

officiumJean Richafort byl nejtalentovanějším žákem Josquina Despreze. Působil v královské kapele na dvoře Ludvíka XIII. a poté ve službách královny Marie Uherské v Bruselu. Po smrti svého učitele složil prokomponované requiem, použil texty ordinária i propria, aby vzdal hold mistrovi renesanční polyfonie. Tato skladba, na svoji dobu neobvykle dlouhá, představuje ojedinělé dílo průzračné krásy. Program uvede slavné Miserere mei Josquina Despreze, které bylo jednou z nejznámějších skladeb 16. století.

Program Officium

 _______________________________________________________________________________________________________

Skvosty Sixtinské kaple

          Giovanni Pierluigi da Palestrina, Jacques Arcadelt, Andrea Willaert, Tomas Luis de Victoria

 creation2Tento program je rekonstrukcí mše, jak mohla znít v Sixtinské kapli na konci 16. století. Ústřední skladbou je Missa Papae Marcelli Giovanni Battisty Pierluigi da Palestriny složená na podnět papežské komise. Palestrina vložil celý svůj um a zbožnost do tohoto díla, které pro svoji čistotu stylu dalo nový směr duchovní tvorbě a stalo se tak jeho nejznámější skladbou. Palestrinovi neméně znamí současníci, Arcadelt, Willaert a Victoria, doplňují toto mistrovské dílo dalšími částmi mše v alternaci s gregoriánským chorálem.

Program Skvosty Sixtinské kaple

______________________________________________________________________________________________________________

Geborn ist uns Emanuel

Adventní a vánoční zpěvy v dílech německých mistrů

bruehel_st_mysliwi_na_sniegu_(zima)_1565

Od nepaměti naši předkové naplňovali zpěvem a hudbou zimní období krátkých dní a dlouhých nocí. Slavení adventu – doby přípravy na svátek Narození Pánì – začalo už ve 4. století a jeho podoba, kterou známe dnes se utvořila na počátku 17. století.
Z raně barokní doby se dodnes zachovaly nejenom lidové zvyky a obyčeje, ale i adventní písně, které byly součástí rozsáhlých sbírek. Texty písní skládali buď autoři sami nebo je přebírali z jiných tištěných předloh.

Program Geborn ist uns Emanuel